INSCHRIJVINGEN

  • Datum studienamiddag: donderdag 15 juni
  • Deadline inschrijvingen: woensdag 7 juni

Ce séminaire est entièrement en néerlandais.
The seminar is entirely in Dutch.
De studienamiddag gaat door in het Nederlands.

Programma

Ontvangst met koffie

13:00 - 14:00
14:00 - 14:10
Carine De Clercq, Primoris

Directeur Primoris

Welkomstwoord

Carine De Clercq
Primoris, directeur

14:10 - 14:35
Liesbeth Jacxsens, Agro ABC

Prof. dr. ir. Liesbeth Jacxsens
Agro ABC vzw

  • Researcher

Ghent University, Department of Food Safety and Food Quality:

  • Responsible for research projects with regard to Food Safety Management Systems, Quality Management Systems and Risk Assessment calculations
  • In interaction with prof. Uyttendaele for microbial food safety and prof. De Meulenaer for chemical food safety
  • Quality management division
De rol van residuen en contaminanten in circulaire economie

Circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Bestaat hiervoor echter een wettelijk kader? En kunnen residuen en contaminanten voor problemen zorgen bij hergebruik van grondstoffen, nevenstromen, verpakkingsmateriaal, etc. Waar kunnen mogelijke contaminatieroutes insluipen?
Tijdens deze lezing  ontdekt u met welke uitdagingen inzake residuen en contaminanten de voedingssector te maken krijgt binnen circulaire economie. 

14:35 - 15:00
An Vermeulen, Pack4Food

Dr. ir. An Vermeulen

Pack4Food is een consortium van Vlaamse onderzoeksinstellingen en 54 bedrijven, actief in de verschillende sectoren betrokken bij het verpakken van levensmiddelen. Pack4Food heeft enerzijds als doel innovatie te stimuleren in voedselverpakking, zowel bij voedingsproducenten als bij zijn toeleveranciers (verpakkingsproducenten, vulmachineproducenten,...), en anderzijds bedrijven te ondersteunen bij hun dagdagelijkse verpakkingsuitdagingen.

Migratie uit voedselverpakkingen met focus op minerale oliën

Een overzicht van contaminanten afkomstig uit verpakkingsmaterialen: welke groepen bestaan er? Wat is de relevante wetgeving en zijn er mogelijke oplossingsstrategieën?

Pack4Food is een consortium van Vlaamse onderzoeksinstellingen en 54 bedrijven, actief in de verschillende sectoren betrokken bij het verpakken van levensmiddelen. Pack4Food heeft enerzijds als doel innovatie te stimuleren in voedselverpakking, zowel bij voedingsproducenten als bij zijn toeleveranciers (verpakkingsproducenten, vulmachineproducenten,...), en anderzijds bedrijven te ondersteunen bij hun dagdagelijkse verpakkingsuitdagingen.

 

15:00 - 15:25
Karen Kerckhofs , BEMEFA

BEMEFA
Beleidsmedewerkster voedselveiligheid, kwaliteit en crisismanagement

Veilig en duurzaam voeder? Ja, absoluut!
De Belgische mengvoederindustrie valoriseert jaarlijks meer dan 3,5 miljoen ton bijproducten, die anders op de afvalberg zouden terechtkomen. Uiteraard staat de (voedsel)veiligheid van deze stromen centraal, naast de kwaliteit en de nutritionele waarde. Door de jaren heen werd een ganse voedselveiligheidsaanpak uitgewerkt die mede gedragen wordt door alle schakels van de keten, bestaande uit de leveranciers van onder meer deze grondstoffen, handelaars, transporteurs en mengvoederfabrikanten. 

Koffiepauze

15:25 - 15:55
15:55 - 16:20
Hans Braeckman, Primoris

Primoris Belgium, Hoofd Product Management

Nieuwe contaminanten op weg naar het labo

Hans Braeckman brengt een overzicht over de geplande analytische uitbreidingen rond mycotoxines, planttoxines, minerale olie, ... ter ondersteuning van de food en feed sector.

16:20 - 16:40
Vicky Lefevre, FAVV-AFSCA

Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV)
Directeur-generaal Controlebeleid

Resultaten van de residu-monitoring 2016

Resultaten van de residu-monitoring 2016

Q&A

16:40 - 17:00
17:00 - 17:10
Paul Demyttenaere, voorzitter Primoris

Voorzitter Primoris Belgium

Slotwoord

Paul Demyttenaere
Primoris Belgium, voorzitter

Afsluitend netwerkmoment
Receptie met hapjes

17:10 - 19:00

Locatie

Aula Omnia
Groep Schaubroeck
Steenweg Deinze 154
9810 Nazareth
BELGIUM

GRATIS en voldoende parkeergelegenheid aan de aula.

Wegbeschrijving