DEBAT Voedselauthenticiteit & -fraude

Problemen met voedselauthenticiteit, inclusief voedselfraude zoals aanlenging, vervalsing van producten, foute origine-aanduiding, vervalsing van productvariëteit, of zelfs vervalsing van productkwaliteit (vb. misleidende specificaties, foutieve informatieve betreffende procesparameters) zijn globaal aanwezig in de agrovoedselketen en kunnen leiden tot belangrijke economische schade en imagoschade, kostelijke productterugroepingen en zelfs tot een impact op de volksgezondheid.

 

Door het toenemend aantal gerapporteerde gevallen, is er een nood aan versterking van de bewaking van voedselintegriteit doorheen een agrovoedselketen. Maatregelen zoals uitbouwen van een transparante aanvoerketen, traceerbaarheid en blockchaintechnologie, leveranciersaudits en certificatiesystemen zetten nu ook een stap in de richting van bewaking van voedselveiligheid, productkwaliteit en ook productintegriteit/-authenticiteit. Daarnaast is er ook nood aan betrouwbare en bij voorkeur snelle analytische methoden die een duidelijk antwoord kunnen bieden op de vraag of batchen levensmiddelen gefraudeerd zijn of niet. Vanuit analytisch standpunt is het opsporen van voedselfraude zeer moeilijk, doordat er ontelbare mogelijkheden zijn om levensmiddelen te vervalsen. Tot nu toe zijn er geen standaard analysemethoden naar voren geschoven en bevinden de methodieken zich nog vooral in een onderzoekstadium. Overheden zijn ook zoekend hoe de bewaking van voedselfraude kan geregeld worden.

 

Omdat in de context van voedselauthenticiteit alle actoren van de agrovoedselketen betrokken zijn en zoekend zijn naar hoe voedselintegriteit en –authenticiteit op te nemen in hun bedrijfsvoering en kwaliteitszorgsysteem, wensen we een debatavond hieromtrent te organiseren.

 

 

Debatteer mee met ons expertpanel!

We verwelkomen de meest inspirerende CEO’s en kwaliteitsmanagers in de Belgische agrovoedingssector.

 

undefined

Mr. Herman Dirickx

FAVV/AFSCA

undefined

Mr. Louis Olde Hampsink

SVZ International BV

undefined

Mr. Filip Wallays

Agristo NV

undefined

Mr. Lieven Porreye

Colruyt Group

undefined

Mr. Bart Buysse

FEVIA

 

 

Debatvragen
 • Hoe kunnen we preventieve en corrigerende maatregelen inzake voedselauthenticiteit en -fraude inbouwen in de huidige voedselveiligheidsmanagementsystemen in agrovoedingsbedrijven?

 • Hoe kan een vulnerabiliteitsstudie rond voedselfraude agrovoedings-

  bedrijven helpen om mogelijke problematische grondstoffen, leveranciers

  of oorsprong in kaart te brengen?

 • Hoe kunnen we onze voeding beschermen tegen misbruik tijdens

  verhandeling?

 • Hoe kunnen we voedselauthenticiteit managen vanuit een wetgevend kader?

 • Welke geavanceerde analytische tools zullen in de toekomst beschikbaar komen om voeding te screenen op problemen met fraude en authenticiteit?

Agenda


16u00

Welkom

Dr. Ir. Carine De Clercq

General Manager - Primoris group

16u10

Inleidende speeches

Herman Dirickx

Afgevaardigd bestuurder - FAVV

Liesbeth Jacxsens

Prof. Kwaliteitszorg en risicoanalyse/ Vakgroep levens-middelentechnologie, voedselveiligheid en gezondheid - UGent

16u40

Interactief debat met gerenommeerde panelleden:

Mr. Herman Dirickx

Afgevaardigd Bestuurder, Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen - FAVV/AFSCA

Mr. Louis Olde Hampsink

Agro Supply Quality Manager - SVZ International BV


Mr. Lieven Porreye

Head of Quality - Colruyt Group

Mr. Bart Buysse

CEO - FEVIA

Mr. Filip Wallays

CEO - Agristo NV

18u30

Walking dinner & networking

 

Locatie

Locatie:

- AuditoRium4

- Communicatiecampus (building 485)

- Sint-Denijslaan 485, B-9000 Gent

- Bereikbaarheid en shuttledienst

 

Datum:

- 20 februari 2020

Taal:

- Nederlands

 

Inschrijven:

- 160,00 euro (excl. 21% BTW)

- beperkte plaatsen

- deadline: 03/02/2020