Ciboris: interessante opleidingen over voedselfraude

Ciboris, partner van de Primoris holding, organiseert momenteel opleidingen rond voedselauthenticiteit voor kwaliteits- en aankoopverantwoordelijken in de agro-voedingsindustrie. Bedrijven en consumenten worden namelijk regelmatig geconfronteerd met berichten over voedselfraude/-authenticiteit. De bekendste voedselfraudeschandalen van de afgelopen jaren zijn wellicht melamine aanwezig in melkpoeder voor baby’s, paardenvleesaffaire, fipronilcrisis,…. Adulteratie (mengen met goedkoper materiaal om de schijnbare waarde van het product te vergroten) en foutieve originebepaling zijn een aantal van de meest voorgekomen gevallen van voedselfraude. Zulke praktijken leiden onvermijdelijk tot een vermindering van de kwaliteit van het voedsel en kunnen zelfs leiden tot voedselveiligheidsproblemen.

Problemen met betrekking tot voedselvervalsing worden één van de belangrijkste uitdagingen in de voedingsindustrie. Consumenten verliezen hun vertrouwen in de voedselproducenten, er zijn kostbare productterugroepingen en reputatieschade treft niet alleen het getroffen voedingsbedrijf maar de hele sector.

De overheid (EU-niveau) heeft hierop gereageerd met o.a. aangepaste wetgeving, de oprichting van het EU Food Fraud Network en het Kenniscentrum voor Food Fraude. De voedingsbedrijven worden door heel wat certificatiestandaarden zoals BRC en IFS, verplicht om een voedselfraude-gevoeligheidsanalyse uit te voeren en zo grondstoffen die het meest gevoelig zijn voor fraude te identificeren. Verder moeten de voedselbedrijven corrigerende maatregelen opstellen om zulke  risico’s te verlagen. Zo wordt de aanpak van voedselfraude verankerd in de huidige kwaliteitszorgsystemen in de voedingsindustrie.

Volgens de Verordening (EU) 2017/625 moeten de bevoegde autoriteiten regelmatig officiële controles uitvoeren op basis van het risico en met een passende frequentie. Zulke controles moeten dan ook ondersteund worden door betrouwbare analysemethodes. Daarom wordt de laatste jaren dan ook sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe analysemethoden om efficiënt voedselfraude te detecteren.

De opleiding van Ciboris biedt een overzicht van de types voedselfraude en producten waar fraudegevallen het meest voorkomen. Daarnaast krijgen deelnemers een kijk op beschikbare tools om voedselfraude-gevoeligheidsanalyse aan te tonen met voorbeelden. Verder wordt een overzicht van de beschikbare analytische methodes, met hun pro en contra besproken tijdens deze opleiding.

Heeft u interesse om in 2019 een van de resterende opleiding te volgen over voedselfraude? Contacteer ons dan via info@ciboris.org of bezoek de website voor meer informatie (www.ciboris.org).