CORESTA meeting Kunming: Primoris over ringtesten

Primoris blijft voor onderzoek en analyse altijd trouw aan een wetenschappelijk onderbouwde aanpak en baseert die bovendien steevast op wetenschappelijke feiten. Verder maakt Primoris door zijn hoge mate aan specialisatie ook deel uit van verscheidene werkgroepen. Zo ook van de werkgroep van Coresta, het internationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek inzake tabak.

Tijdens het recentste CORESTA-congres in het Chinese Kunming gaf Hans Braeckman, hoofd van Product Management bij Primoris, een evaluatie van de innovatie en de gevolgen ervan op dagelijkse interpretaties van resultaten in de tabakssector. De evaluatie was samengesteld op basis van ringtesten uitgevoerd in opdracht van de subgroep voor agrochemische analyses bij CORESTA.

De EU-RL-aanpak werd gebruikt om de algemene prestaties van labo’s in ringtesten te evalueren en verder werd het nut van dergelijke testen om de prestaties van een labo op lange termijn te beoordelen, aangetoond. In de afgelopen tien jaar namen 55 labo’s deel aan de ringtesten van CORESTA, met een gemiddelde van 25 deelnemers per ringtest. De evaluatie toonde aan dat er per ringtest slechts 7 à 9 labo’s als uiterst kwalitatief kunnen gezien worden voor testen van Coresta op basis van hun standaarden (Guidance Residue Levels, of GRL). Het aantal labo’s dat continu hoge kwaliteit levert, is zelfs nog lager!

Daarnaast werden ook de gevolgen besproken van de prestaties in ringtesten op de dagelijkse interpretaties van resultaten (vergelijken van 2 resultaten van hetzelfde staal of het vergelijken van resultaten met de GRL van CORESTA). Ten slotte werd ook aangetoond dat het belang van kwalitatieve labo’s voor goede zakelijke beslissingen simpelweg een evidentie is.