Newsletter #17

 

 

 

Primoris … for a better world: geselecteerde goede doelen en organisaties

Primoris is zich bewust van haar maatschappelijke rol en draagt als gespecialiseerd labo voor residu- en contaminantanalyse in de agrovoedingssector bij tot de verbetering van de voedselveiligheid, productkwaliteit en duurzaamheid. Primoris wilde dit jaar nog iets extra’s teruggeven aan de maatschappij en schenkt daarom 50 cent per staal in 2018 aan in totaal 3 goede doelen of organisaties die voorgesteld zijn door zowel klanten als medewerkers. In totaal maakt Primoris zo  30.000 vrij voor projecten of organisaties die bijdragen aan een betere wereld.

Voorstellen indienen kon vanaf 19 juni tot 5 oktober. Hoog tijd dus om de geselecteerde goede doelen en organisaties aan u voor te stellen.

Trias – project “Quinoa, groenten en aardappelen in Ecuador”

Trias is één van de grootste structureel werkende ontwikkelingsorganisaties in België. De organisatie ondersteunt ondernemers- en boerenorganisaties wereldwijd via verschillende projecten. Primoris ondersteunt met haar bijdrage het project “Quinoa, groenten en aardappelen in Ecuador”.
Ecuador haalt haar inkomsten grotendeels uit de ontginning en verkoop van petroleum en de export van bananen, cacao, koffie, scampi´s en bloemen. Deze inkomsten komen echter slechts 1% van de bevolking ten goede. De overgrote meerderheid van de Ecuadorianen leeft in armoede: in de armste gemeenschappen slaagt negentig procent van de inwoners er niet in om te voorzien in hun basisbehoeften. Trias steunt in Ecuador 10 partners (organisaties/coöperaties), waarvan 7 actief in de landbouw om tegen 2021 enkele concrete doelstellingen te behalen.

Trias beoogt dat via dit project de ondersteunde familiale boeren:

  • Beschikken over een groter inkomen;
  • Kunnen voorzien in de basisbehoeftes van hun familie: voeding, kledij, onderdak;
  • Toegang hebben tot goede gezondheidszorg en medicijnen;
  • Hun kinderen naar school kunnen sturen;
  • Gerespecteerd worden, de vrijheid krijgen om te kiezen, te spreken, te gaan en te handelen zonder geweld;
  • Een beter gevoel hebben van algemeen welzijn;
  • Handelen met respect voor natuurlijke grondstoffen.

Meer info: https://www.trias.ngo/nl/wereldwijd/andes

Belgische Voedselbanken

Als oorspronkelijk Belgisch bedrijf heeft Primoris er eveneens voor gekozen om een organisatie te ondersteunen die actief is in België. De Voedselbanken gaan de strijd aan tegen honger en voedselverspilling en ijveren voor sociale (re)integratie in eigen land. Concreet delen de Voedselbanken gratis verkregen voedsel uit aan minderbedeelden en dat via 641 caritatieve instellingen.

Ook in België is namelijk nog heel wat werk aan de winkel. Zo leven 1 persoon op 7 en 1 kind op 5 in een moeilijke situatie. Dankzij de Voedselbanken werd in 2017 16.488 ton levensmiddelen ingezameld en werd nutritionele evenwichtige voeding gratis aangebodenaan 157.151 behoeftigen. Meer dan 300 onbezoldigde vrijwilligers zetten zich daarvoor in.

Als bedrijf in de agrovoedingssector is het voor Primoris dan ook een logische keuze om samen met de Voedselbanken de strijd tegen honger en voedselverspilling in eigen land aan te gaan.

Meer info: www.foodbanks.be

Kom op tegen Kanker

Ook de medewerkers van Primoris hebben de kans gekregen om een project in te dienen. Uit alle voorstellen is de keuze gevallen op Kom op tegen Kanker. Deze vzw werd namelijk door heel wat collega’s voorgesteld en leeft heel duidelijk onder onze medewerkers. Jammer genoeg worden we allemaal vroeg of laat geconfronteerd met kanker (persoonlijk of professioneel). Wetenschappelijk onderzoek blijft dan ook noodzakelijk om deze ziekte efficiënter te kunnen bestrijden en zelfs te voorkomen. Kom op tegen Kanker zorgt mee voor dit wetenschappelijk onderzoek en daar schaart Primoris zich graag achter.
Met de steun van Primoris probeert Kom op tegen Kanker het leed te verzachten voor getroffen personen en hun naasten, kankerinformatie te verspreiden en te pleiten voor een beter kankerbeleid.

Meer info: www.komoptegenkanker.be

Primoris wenst hierbij alle klanten en medewerkers te danken voor de talrijke inzendingen. Deze inzendingen tonen duidelijk aan dat niet enkel Primoris, maar ook onze klanten actief willen bijdragen aan een betere wereld. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.

 

 

 

 

 

 

footer