Newsletter #25

 

 

 

Europees beleid: Publicatie van boer tot bord- en EU-biodiversiteitsstrategie

Eind mei heeft de Europese Commissie de langverwachte ‘van boer tot bord-strategie’ en de ‘EU-biodiversiteitsstrategie’ gepubliceerd.

Van boer tot bord-strategie

De “Farm to Fork Strategy” of “van boer tot bord”-strategie is een kernelement van de Europese Green Deal. In de Europese Green Deal wordt uiteengezet hoe Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet worden. Er wordt een nieuwe strategie voor duurzame en inclusieve groei voorgesteld aan de hand waarvan de economie moet worden gestimuleerd, de volksgezondheid en de levenskwaliteit moeten worden verbeterd en de natuur moet worden beschermd, zonder dat iemand achterblijft.

In de “van boer tot bord”-strategie strategie worden de uitdagingen in verband met duurzame voedselsystemen in een alomvattende benadering behandeld en wordt erkend dat gezonde mensen, gezonde samenlevingen en een gezonde planeet niet los van elkaar te zien zijn.

Doelstellingen:

  • Zorgen voor duurzame voedselproductie
  • Zorgen voor voedselzekerheid
  • Het stimuleren van duurzame praktijken in de levensmiddelenverwerking, groothandel, detailhandel, horeca en cateringdiensten
  • De consumptie van duurzaam voedsel bevorderen en de overschakeling op gezonde en duurzame voedingspatronen makkelijker maken
  • Voedselverlies en -verspilling verminderen
  • Voedselfraude in de voedselvoorzieningsketen bestrijden

KLIK HIER voor alle details over de “van boer tot bord” strategie

EU-biodiversiteitsstrategie

In deze strategie wordt uiteengezet hoe Europa kan helpen om het biodiversiteitsverlies om te keren. Zij vormt een mijlpaal die moet waarborgen dat de biodiversiteit in Europa tegen 2030 op weg is naar herstel. De strategie spitst zich toe op de vijf belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit, creëert een kader voor versterkte governance om de resterende lacunes op te vullen, waarborgt de volledige uitvoering van de EU-wetgeving en bundelt alle bestaande inspanningen. Deze strategie is voortvarend en stimulerend in opzet en uitvoering en houdt rekening met het feit dat voor het beschermen en herstellen van de natuur meer nodig zal zijn dan alleen regelgeving. Er zal actie nodig zijn van burgers, bedrijven, sociale partners en de onderzoeks- en kennisgemeenschap, alsmede sterke partnerschappen tussen lokale, regionale, nationale en Europese niveaus.

KLIK HIER voor alle details over de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030

 

 

 

 

 

 

footer