Kwaliteit: Primoris officieel erkend als operator voor dierlijke bijproducten

Sinds juni is Primoris officieel geregistreerd onder nummer BE 705/0189 voor het gebruik van monsters van dierlijke oorsprong voor onderzoek en diagnose in toepassing van artikel 17 en 23 van Verordening (EG) nr. 1069/2009. Deze erkenning wordt in België uitgereikt door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen & Leefmilieu.

Operatoren (waaronder labo’s) die dierlijke bijproducten vervoeren, hanteren, gebruiken of verwerken moeten door de bevoegde autoriteit erkend of geregistreerd worden in overeenstemming met artikels 24 of 23 van Verordening (EG) nr. 1069/2009.

Een voorbeeld van dierlijk bijproduct is bijvoorbeeld honing. 

Vragen over deze erkenning?