Wegenwerken in- en uitgang Technologiepark (18/09 - eind oktober 2017)

DATUM: 18 september 2017 tot eind oktober 2017

Op maandag 18 september starten wegenwerken aan de Tramstraat/A. Della Faillelaan (N469) in Zwijnaarde. De rijweg en de fietspaden krijgen een nieuwe asfaltverharding tussen de N60 en de brug over de Schelde. Ook de parkeerstroken worden grondig aangepakt.  In de A. Dellafaillelaan maken de parkeerstroken langs de zijde richting Merelbeke plaats voor bredere fietspaden. De werken zullen een maand duren. 

Hoe rijdt het autoverkeer?

  • Het verkeer richting Gent rijdt langs de werfzone.
  • Het verkeer richting Merelbeke rijdt om via de Grotesteenweg-Noord (N60), R4 Buitenring-Zwijnaarde, Guldensporenlaan en de Hundelgemsesteenweg (N444).
  • Het kruispunt van de Tramstraat met de Heerweg-Noord blijft steeds open. De zijstraten worden enkel afgesloten op het moment van het vernieuwen van de toplaag in asfalt aan de kant van de zijstraat. Het kruispunt Heerweg-Noord/Tramstraat wordt niet onderbroken. Aangezien verkeer richting Merelbeke niet mogelijk is tijdens de werken, zal afslaan richting Merelbeke op het kruispunt niet kunnen.

Bereikbaarheid in de zijstraten en Technologiepark

  • De zijstraten aan de kant van de werfzone worden enkel volledig afgesloten op het moment van het vernieuwen van de asfalttoplaag (1 dag).
  • Op andere momenten blijft het mogelijk aan- en uit te rijden richting Gent. Twee dagen voor de afsluiting van de Joachim Schayckstraat, Nieuwescheldestraat en Technologiepark worden er aankondigingsborden geplaatst aan de zijstraten.
  • Heerweg-Noord en Kappetragel worden niet afgesloten. 
  • Tijdens de asfaltwerken maakt het lokaal verkeer in de zijstraten aan de zuidzijde van de Tramstraat/A. Della Faillelaan gebruik van de Hutsepotstraat of de Dorpsstraat. Het verkeer aan de noordzijde van de Tramstraat/A. Della Faillelaan rijdt dan via Nederzwijnaarde of het Technologiepark (in- en uitrit aan de N60).
  • De parallelweg (ook de A. Della Faillelaan) tussen Heerweg-Noord en de Joachim Schayckstraat blijft toegankelijk vanaf Heerweg Noord en vanaf Merelbeke. Wegrijden kan enkel richting Gent.

Bron en meer info: www.wegenenverkeer.be