Ook de tweede editie van de actie Primoris … for a better world kon op de nodige bijval rekenen van zowel klanten als medewerkers.

Concreet maakten we we in 2019 20.000€ vrij voor 2 goede doelen of projecten, waarvan één voorgesteld wordt door klanten en één voorgesteld door medewerkers. Primoris is zich namelijk bewust van haar maatschappelijke rol en draagt als gespecialiseerd labo voor residu- en contaminantanalyse in de agrovoedingssector bij tot de verbetering van de voedselveiligheid, productkwaliteit en duurzaamheid.

Volgende twee projecten zijn dit jaar geselecteerd:

Exchange vzw

Exchange vzw ondersteunt beloftevolle Afrikaanse ondernemers in hun groei met expertise en coaching op maat. Succesvolle ondernemers dragen immers bij aan werkgelegenheid en welvaart. Primoris ondersteunt met haar bijdrage het programma ‘Tradeline, markttoegang voor kleine boeren’ in Malawi. Primoris wil zelf dankzij kennis en expertise een kenniscentrum zijn voor de agrovoedingssector en deelt dan ook de passie voor expertise met Exchange vzw.

Met de steun van Primoris werken Tradeline en Exchange samen aan:

  1. Het opzetten van een distributiecentrum voor grading, verpakking en verkoop van fruit en groenten
  2. Het organiseren van verzamelpunten waar boeren hun oogsten in een gecontroleerde omgeving kunnen leveren en waar een eerste kwaliteitscontrole wordt uitgevoerd
  3. Het introduceren van uniforme kratten en koelwagens in het hele proces van vervoer tot verkoop

Voedselondersteuning Gent

Bij Primoris vinden we het eveneens van groot belang om ook te kijken wat er gebeurt op lokaal vlak. Als labo met HQ in Zwijnaarde, hebben we er dan ook voor gekozen om de vzw Voedselondersteuning Gent te steunen. 

VoedselOndersteuning Gent vzw (VOG) ondersteunt initiatieven die honger en armoede in Gent bestrijden, in hoofdzaak door financiële steun te bieden bij de inzameling en bedeling van voedsel, en het bij lenigen van andere basisnoden in de Gentse regio. Met de steun van Primoris zal VOG volgende initiatieven kunnen nemen:

  • ter waarde van 6 euro worden door VOG gericht bezorgd aan mensen in armoede via het kanaal van de Gentse ‘Kras’diensten, via CAW, via buurtwerking en straathoekwerk. Zo’n bon geeft aan mensen in armoede de mogelijkheid om met hun gezin eens gratis een warm middagmaal te nuttigen in een van de Gentse Sociale Restaurants.
  • Bij het eindejaar worden er ook aan mensen in armoede, bedeeld door de voedselbedelingsdiensten van KRAS, opnieuw 1.000 gerede meeneemmaaltijden bezorgd. Deze worden bereid door sociaal tewerkgestelden in de keukens van de Sociale Restaurants van Ateljee, wat het project nog waardevoller maakt.

Editie 2018

Vorig jaar hebben we volgende acties of goede doelen een duwtje in de rug kunnen geven:

  • NGO Trias
  • Belgische Voedselbanken
  • Kom Op tegen Kanker

Nog vragen?

Contacteer ons via communications.be@primoris-lab.com of +32(0)9 330 10 10.