undefined

Voor organische producten bestaat geen formele EU-regelgeving. De Europese Unie werkt aan een formele wetgeving, maar deze is tot op heden nog niet officieel vastgelegd. Toch hanteren verschillende Europese landen gelijkaardige regels voor organische producten. In West-Europa met name vormt het Duitse BNN (Bundesverband Naturkost Naturwaren de basis voor de BIO wetgeving in heel wat landen.

Verordening (EG) No 889/2008 geeft enkele richtlijnen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en een aantal producten die toegelaten zijn in organische teelt. 

Voor contaminanten zijn geen specifieke regels vastgelegd, maar de limieten voor conventionele teelt mogen nooit overschreden worden.