EUROPESE WETGEVING

PESTICIDEN

CONTAMINANTEN

NATIONALE WIJZIGINGEN OP EUROPESE WETGEVING

Chloraat (bron: Freshfel)

België

Algemene actielimiet van  0.7 mg / kg, met de uitzondering van:

 • alle voedingsproducten welke een gezondheidsrisico vormen bij een aanwezigheid van een gehalte van 0.7 mg / kg (gebaseerd op ARfD of 0.01 mg / kg lichaamsgewicht, een varibiliteitsfactor 1 en consumptie data van het EFSA primo model);          
 • kruiden (actie limiet van 5 mg/kg);
 • Baby Food (0.01 mg/kg, specifieke wetgeving)

Een aparte tabel toont de actielimieten die gelden voor een aantal specifieke producten. meer informatie

Nederland

Voor plantaardige producten:

 • 0.1 mg / kg voor alle plantaardige producten behalve groenten (gebaseerd op de productclassificatie in de Annex I van verordening (EC) No 396/2005)
 • 0.25 mg / kg voor alle groenten behalve wortelen
 • 0.2 mg / kg for wortelen

Voor andere voedingsproducten max. gehaltes zijn bepaald op:

 • 0.1 mg/kg voor alle (niet plantaardige) voedingsproducten behalve voor zuigelingen en baby voeding
 • 0.01 mg/kg voor zuigelingen en baby voeding (Verordening 2006/125/EC and 2006/141/EC) 

Duitsland

 • Baden-Württemberg:
  • Het maximumresidugehalte voor chloraat bedraagt 0.01mg/kg, zoals beschreven in Verordening n° 396/2005, indien chloraat gebruikt wordt als agrochemische stof. Indien dit niet het geval is zal een risicobepaling worden uitgevoerd per artikel, in overeenstemming met de EG-Verordening n° 178/2002. Zolang er geen 100% ARfD-grens wordt bereikt, zullen er geen verdere bezwaren zijn van overheidswege.
 • Andere deelstaten:
  • 0,1 mg/kg voor alle plantaardige producten behalve groenten (gebaseerd op de productclassificatie in de Annex I van verordening (EC) No 396/2005);
  • 0,2 mg/kg voor wortelen;
  • 0,25 mg/kg voor groenten (behalve wortelen)

RECENTE AANPASSINGEN IN EU-WETGEVING

Deze lijst wordt tweewekelijks vernieuwd en u vindt er de wijzigingen die max. 2 maand van kracht zijn. 

Laatste update: 10/07/2019
Oudere updates: consulteer ons archief

GELDIG VANAF PUBLICATIEDATUM NR STOFFEN BESCHRIJVING
01/01/2021 29/10/2018 2018/848 biologische productie en de etikettering van biologische producten rectificatie
01/01/2021 14/06/2018 2018/848 biologische productie en de etikettering van biologische producten nieuwe biowetgeving
04/01/2020 14/06/2019 2019/973 maximumresidugehalten voor bispyribac, denatoniumbenzoaat, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop en tebufenozide MRL update
04/01/2020 16/04/2019 2019/973 flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop en tebufenozide Wijziging definities
01/01/2020 29/03/2019 2019/533 een in 2020, 2021 en 2022 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma Controleprogramma
01/09/2019 04/07/2019 2019/1137  verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof dimethenamid-p Verlenging goedkeuring
01/09/2019 28/06/2019  2019/1101  verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof tolclofos-methyl Verlenging goedkeuring
13/08/2019 17/06/2019 2019/977 maximumgehalten aan residuen van aclonifen, Beauveria bassiana stam PPRI 5339, Clonostachys rosea stam J1446, fenpyrazamine, mefentrifluconazool en penconazool MRL update (penconazool)
13/08/2019 24/01/2019 2019/88  maximumgehalten aan residuen van acetamiprid MRL update 
13/08/2019 24/01/2019  2019/89  maximumgehalten aan residuen van bromadiolon, etofenprox, paclobutrazole en penconazool MRL update 
13/08/2019 24/01/2019  2019/90  maximumresidugehalten voor bromuconazool, carboxin, fenbutatin-oxide, fenpyrazamine en pyridaben MRL update 
13/08/2019 24/01/2019  2019/91  maximumresidugehalten voor buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinaat, picoxystrobin en tepraloxydim MRL update 
04/08/2019 15/01/2019 2019/58  maximumgehalten aan residuen van linuron MRL update
01/08/2019 26/06/2019 2019/1085  verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof 1-methylcyclopropeen Verlenging goedkeuring
01/08/2019 10/05/2019 2019/717 verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof isoxaflutool Verlenging goedkeuring
31/07/2019 11/01/2019 2019/38 maximumresidugehalten voor iprodion MRL update
 24/07/2019 04/07/2019 2019/1138  goedkeuring van de werkzame stof florpyrauxifenbenzyl Goedkeuring
11/07/2019 21/06/2019 2019/1015 maximumresidugehalten voor aminopyralid, captan, cyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraclostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron en tetraconazool MRL update
08/07/2019 18/06/2019 2019/989 niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof chloorprofam Niet verlenging goedkeuring
07/07/2019 17/06/2019 2019/977 maximumgehalten aan residuen van aclonifen, Beauveria bassiana stam PPRI 5339, Clonostachys rosea stam J1446, fenpyrazamine, mefentrifluconazool MRL update (zonder penconazool)
01/07/2019 28/06/2019  2019/1100 niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof desmedifam Niet-verlenging goedkeuring
30/06/2019 27/06/2019 2019/1090  niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof dimethoaat Niet-verlenging goedkeuring
20/05/2019 10/05/2019 2019/716 voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof cyflumetofen Voorwaarden goedkeuring
28/05/2019 08/05/2019 2019/706 verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof carvon Verlenging goedkeuring
28/05/2019 08/05/2019 2019/707 verlenging van de goedkeuringsperiode voor de werkzame stoffen alfa-cypermethrin, beflubutamide, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazaat, boscalid, bromoxynil, captan, cyazofamide, desmedifam, dimethoaat, dimethomorf, diuron, ethefon, etoxazool, famoxadone, fenamifos, fenmedifam, flumioxazine, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanaat, fosmet, metalaxyl-M, methiocarb, metribuzin, milbemectin, Paecilomyces lilacinus stam 251, pirimifos-methyl, propamocarb, prothioconazool, S-metolachloor en tebuconazool Verlenging goedkeuring
20/05/2019 30/04/2019 2019/676 goedkeuring van de werkzame stof met een laag risico ABE-IT 56 (bestanddelen van het lysaat van Saccharomyces cerevisiae stam DDSF623) Goedkeuring
20/05/2019 30/04/2019 2019/677 niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof chloorthalonil Niet verlenging goedkeuring