EUROPESE WETGEVING

PESTICIDEN

CONTAMINANTEN

NATIONALE WIJZIGINGEN OP EUROPESE WETGEVING

Chloraat (bron: Freshfel)

België

Algemene actielimiet van  0.7 mg / kg, met de uitzondering van:

 • alle voedingsproducten welke een gezondheidsrisico vormen bij een aanwezigheid van een gehalte van 0.7 mg / kg (gebaseerd op ARfD of 0.01 mg / kg lichaamsgewicht, een varibiliteitsfactor 1 en consumptie data van het EFSA primo model);          
 • kruiden (actie limiet van 5 mg/kg);
 • Baby Food (0.01 mg/kg, specifieke wetgeving)

Een aparte tabel toont de actielimieten die gelden voor een aantal specifieke producten. meer informatie

Nederland

Voor plantaardige producten:

 • 0.1 mg / kg voor alle plantaardige producten behalve groenten (gebaseerd op de productclassificatie in de Annex I van verordening (EC) No 396/2005)
 • 0.25 mg / kg voor alle groenten behalve wortelen
 • 0.2 mg / kg for wortelen

Voor andere voedingsproducten max. gehaltes zijn bepaald op:

 • 0.1 mg/kg voor alle (niet plantaardige) voedingsproducten behalve voor zuigelingen en baby voeding
 • 0.01 mg/kg voor zuigelingen en baby voeding (Verordening 2006/125/EC and 2006/141/EC) 

Duitsland

 • Baden-Württemberg:
  • Het maximumresidugehalte voor chloraat bedraagt 0.01mg/kg, zoals beschreven in Verordening n° 396/2005, indien chloraat gebruikt wordt als agrochemische stof. Indien dit niet het geval is zal een risicobepaling worden uitgevoerd per artikel, in overeenstemming met de EG-Verordening n° 178/2002. Zolang er geen 100% ARfD-grens wordt bereikt, zullen er geen verdere bezwaren zijn van overheidswege.
 • Andere deelstaten:
  • 0,1 mg/kg voor alle plantaardige producten behalve groenten (gebaseerd op de productclassificatie in de Annex I van verordening (EC) No 396/2005);
  • 0,2 mg/kg voor wortelen;
  • 0,25 mg/kg voor groenten (behalve wortelen)

RECENTE AANPASSINGEN IN EU-WETGEVING

Deze lijst wordt tweewekelijks vernieuwd en u vindt er de wijzigingen die max. 2 maand van kracht zijn. 

Laatste update: 04/01/2019
Oudere updates: consulteer ons archief

GELDIG VANAF PUBLICATIEDATUM NR STOFFEN BESCHRIJVING
01/01/2021 29/10/2018 2018/848 biologische productie en de etikettering van biologische producten rectificatie
01/01/2021 14/06/2018 2018/848 biologische productie en de etikettering van biologische producten nieuwe biowetgeving
01/05/2019 12/10/2018 2018/1515 maximumgehalten aan residuen van difenylamine en oxadixyl MRL-update
01/05/2019 12/10/2018 2018/1515 maximumresidugehalten voor penoxsulam, triflumizool en triflumuron MRL-update
01/02/2019 07/12/2018 2018/1913 verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof tribenuron Verlenging goedkeuring
26/01/2019 6/07/2018 2018/960 wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de maximumresidugehalten voor lambda-cyhalothrin MRL-update
01/01/2019 14/12/2018 2018/1981 verlenging van de goedkeuring van de voor vervanging in aanmerking komende werkzame Verlenging goedkeuring
01/01/2019 13/05/2014 0488/2014 maximumgehaltes van cadmium in levensmiddelen MRL-update
27/12/2018 07/12/2018 2018/1914 niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof quinoxyfen niet-verlenging goedkeuring
27/12/2018 07/12/2018 2018/1915 goedkeuring van de werkzame stof Metschnikowia fructicola stam NRRL Y-27328 goedkeuring
27/12/2018 07/12/2018 2018/1916 verlenging van de goedkeuringsperiode van de werkzame stof bispyribac verlenging goedkeuringsperiode
27/12/2018 07/12/2018 2018/1916 niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof flurtamone niet-verlenging goedkeuring
19/12/2018 19/11/2018 2018/1865 niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof propiconazool niet-verlenging goedkeuring
05/12/2018 16/05/2018 2018/686 maximumresidugehalten voor chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl en triclopyr MRL-update
24/11/2018 21/11/2018 2018/1796 verlenging van de geldigheidsduur van de goedkeuringen voor de werkzame stoffen amidosulfuron, bifenox, chloorpyrifos, chloorpyrifos-methyl, clofentezine, dicamba, difenoconazool, diflubenzuron, diflufenican, dimoxystrobin, fenoxaprop-P, fenpropidin, lenacil, mancozeb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamyl, picloram, pyraclostrobine, pyriproxyfen en tritosulfuron Verlenging geldigheidsduur
12/11/2018 23/10/2018 2018/1584 biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft wijziging huidige bio-wetgeving
04/11/2018 15/10/2018 2018/1532 niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof diquat niet-verlenging goedkeuring