EUROPESE WETGEVING

PESTICIDEN

CONTAMINANTEN

NATIONALE WIJZIGINGEN OP EUROPESE WETGEVING

Chloraat (bron: Freshfel)

België

Algemene actielimiet van  0.7 mg / kg, met de uitzondering van:

 • alle voedingsproducten welke een gezondheidsrisico vormen bij een aanwezigheid van een gehalte van 0.7 mg / kg (gebaseerd op ARfD of 0.01 mg / kg lichaamsgewicht, een varibiliteitsfactor 1 en consumptie data van het EFSA primo model);          
 • kruiden (actie limiet van 5 mg/kg);
 • Baby Food (0.01 mg/kg, specifieke wetgeving)

Een aparte tabel toont de actielimieten die gelden voor een aantal specifieke producten. meer informatie

Nederland

Voor plantaardige producten:

 • 0.1 mg / kg voor alle plantaardige producten behalve groenten (gebaseerd op de productclassificatie in de Annex I van verordening (EC) No 396/2005)
 • 0.25 mg / kg voor alle groenten behalve wortelen
 • 0.2 mg / kg for wortelen

Voor andere voedingsproducten max. gehaltes zijn bepaald op:

 • 0.1 mg/kg voor alle (niet plantaardige) voedingsproducten behalve voor zuigelingen en baby voeding
 • 0.01 mg/kg voor zuigelingen en baby voeding (Verordening 2006/125/EC and 2006/141/EC) 

Duitsland

 • Baden-Württemberg:
  • Het maximumresidugehalte voor chloraat bedraagt 0.01mg/kg, zoals beschreven in Verordening n° 396/2005, indien chloraat gebruikt wordt als agrochemische stof. Indien dit niet het geval is zal een risicobepaling worden uitgevoerd per artikel, in overeenstemming met de EG-Verordening n° 178/2002. Zolang er geen 100% ARfD-grens wordt bereikt, zullen er geen verdere bezwaren zijn van overheidswege.
 • Andere deelstaten:
  • 0,1 mg/kg voor alle plantaardige producten behalve groenten (gebaseerd op de productclassificatie in de Annex I van verordening (EC) No 396/2005);
  • 0,2 mg/kg voor wortelen;
  • 0,25 mg/kg voor groenten (behalve wortelen)

RECENTE AANPASSINGEN IN EU-WETGEVING

Deze lijst wordt tweewekelijks vernieuwd en u vindt er de wijzigingen die max. 2 maand van kracht zijn. 

Laatste update: 12/11/2019
Oudere updates: consulteer ons archief

GELDIG VANAF PUBLICATIEDATUM NR STOFFEN BESCHRIJVING
01/01/2021 29/10/2018 2018/848 biologische productie en de etikettering van biologische producten rectificatie
01/01/2021 14/06/2018 2018/848 biologische productie en de etikettering van biologische producten nieuwe biowetgeving
18/05/2020 29/10/2020 2019/1972 maximumresidugehalten voor amitrool, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron en triasulfuron MRL update
16/04/2020 26/09/2019 2019/1582 maximumresidugehalten voor imazalil Wijziging definities
16/04/2020 26/09/2019 2019/1582 maximumresidugehalten voor imazalil MRL update
07/04/2020 17/09/2019 2019/1559  maximumresidugehalten voor cyflufenamid, fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion MRL update
31/01/2020 11/07/2019 2019/1176 maximumresidugehalten voor 2,5-dichloorbenzoëzuurmethylester, mandipropamid, en profoxydim MRL update
04/01/2020 14/06/2019 2019/973 maximumresidugehalten voor bispyribac, denatoniumbenzoaat, fenoxycarb, flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop en tebufenozide MRL update
04/01/2020 16/04/2019 2019/973 flurochloridone, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, propaquizafop en tebufenozide Wijziging definities
01/01/2020 29/03/2019 2019/533 een in 2020, 2021 en 2022 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma Controleprogramma
14/12/2019 29/10/2019 2019/1973 tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 669/2009, (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 en (EU) 2018/1660 van de Commissie Import
18/11/2019 29/10/2019 2019/1971 maximumresidugehalten voor 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, vetalcoholen, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, S-abscisinezuur en trifloxystrobin MRL update (zonder pyridaben)
01/11/2019 10/10/2019 2019/1690 verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof alfa-cypermethrin Verlenging goedkeuring
01/11/2019 08/10/2019 2019/1675 verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof Verticillium albo-atrum stam WCS850 Verlenging goedkeuring
20/10/2019 30/09/2019 2019/1605 goedkeuring van de werkzame stof met een laag risico Bacillus subtilis stam IAB/BS03 Goedkeuring
17/10/2019 27/09/2019 2019/1589 verlenging van de goedkeuringsperioden voor de werkzame stoffen amidosulfuron, beta-cyfluthrin, bifenox, chloortoluron, clofentezine, clomazone, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazool, diflubenzuron, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazaat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, picloram, prosulfocarb, pyriproxyfen, thiofanaat-methyl, triflusulfuron en tritosulfuron Verlenging goedkeuring
08/10/2019 18/09/2019  2019/1561  maximumgehalten aan residuen voor chloormequat in of op gekweekte paddenstoelen MRL update
03/10/2019 30/10/2019 2019/1606 niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof methiocarb Niet verlenging goedkeuring
13/08/2019 29/10/2019 2019/1791 maximumresidugehalten voor 1-decanol, 2,4-D, ABE-IT 56, cyprodinil, dimethenamid, vetalcoholen, florpyrauxifen-benzyl, fludioxonil, fluopyram, mepiquat, pendimethalin, picolinafen, pyraflufen-ethyl, pyridaben, S-abscisinezuur en trifloxystrobin MRL update (pyridaben)