EUROPESE WETGEVING

PESTICIDEN

CONTAMINANTEN

NATIONALE WIJZIGINGEN OP EUROPESE WETGEVING

Chloraat (bron: Freshfel)

België

Algemene actielimiet van  0.7 mg / kg, met de uitzondering van:

 • alle voedingsproducten welke een gezondheidsrisico vormen bij een aanwezigheid van een gehalte van 0.7 mg / kg (gebaseerd op ARfD of 0.01 mg / kg lichaamsgewicht, een varibiliteitsfactor 1 en consumptie data van het EFSA primo model);          
 • kruiden (actie limiet van 5 mg/kg);
 • Baby Food (0.01 mg/kg, specifieke wetgeving)

Een aparte tabel toont de actielimieten die gelden voor een aantal specifieke producten. meer informatie

Nederland

Voor plantaardige producten:

 • 0.1 mg / kg voor alle plantaardige producten behalve groenten (gebaseerd op de productclassificatie in de Annex I van verordening (EC) No 396/2005)
 • 0.25 mg / kg voor alle groenten behalve wortelen
 • 0.2 mg / kg for wortelen

Voor andere voedingsproducten max. gehaltes zijn bepaald op:

 • 0.1 mg/kg voor alle (niet plantaardige) voedingsproducten behalve voor zuigelingen en baby voeding
 • 0.01 mg/kg voor zuigelingen en baby voeding (Verordening 2006/125/EC and 2006/141/EC) 

Duitsland

 • Baden-Württemberg:
  • Het maximumresidugehalte voor chloraat bedraagt 0.01mg/kg, zoals beschreven in Verordening n° 396/2005, indien chloraat gebruikt wordt als agrochemische stof. Indien dit niet het geval is zal een risicobepaling worden uitgevoerd per artikel, in overeenstemming met de EG-Verordening n° 178/2002. Zolang er geen 100% ARfD-grens wordt bereikt, zullen er geen verdere bezwaren zijn van overheidswege.
 • Andere deelstaten:
  • 0,1 mg/kg voor alle plantaardige producten behalve groenten (gebaseerd op de productclassificatie in de Annex I van verordening (EC) No 396/2005);
  • 0,2 mg/kg voor wortelen;
  • 0,25 mg/kg voor groenten (behalve wortelen)

RECENTE AANPASSINGEN IN EU-WETGEVING

Deze lijst wordt tweewekelijks vernieuwd en u vindt er de wijzigingen die max. 2 maand van kracht zijn. 

Laatste update: 25/05/2020
Oudere updates: consulteer ons archief

GELDIG VANAF PUBLICATIEDATUM NR STOFFEN BESCHRIJVING
01/01/2021 29/04/2020 2020/585 een in 2021, 2022 en 2023 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma Meerjarig controleprogramma
01/01/2021 23/03/2020 2020/427 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft bepaalde gedetailleerde productievoorschriften voor biologische producten Biologische producten
01/01/2021 29/10/2018 2018/848 biologische productie en de etikettering van biologische producten rectificatie
01/01/2021 14/06/2018 2018/848 biologische productie en de etikettering van biologische producten nieuwe biowetgeving
04/09/2020 13/02/2020 2020/192 maximumgehalten aan residuen voor prochloraz MRL Update
03/06/2020 14/05/2020 2020/646 goedkeuring van de werkzame stof lavandulylsenecioaat als stof met een laag risico Goedkeuring
01/06/2020 06/05/2020 2020/616 verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof foramsulfuron Verlenging goedkeuring 
01/06/2020 06/05/2020 2020/617 verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof metalaxyl‐M Verlenging goedkeuring
27/05/2020 07/05/2020 2020/625 tijdelijke verhoging van de officiële controles en noodmaatregelen met betrekking tot de binnenkomst in de Unie van bepaalde goederen uit bepaalde derde landen tot uitvoering van de Verordeningen (EU) 2017/625 en (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad Import
18/05/2020 29/10/2020 2019/1972 maximumresidugehalten voor amitrool, fipronil, flupyrsulfuron-methyl, imazosulfuron, isoproturon, orthosulfamuron en triasulfuron MRL update
16/04/2020 26/09/2019 2019/1582 maximumresidugehalten voor imazalil Wijziging definities
16/04/2020 26/09/2019 2019/1582 maximumresidugehalten voor imazalil MRL update
09/04/2020 20/03/2020 2020/421 verlenging van de goedkeuringsperiode van de werkzame stoffen abamectine, Bacillus subtilis (Cohn 1872) stam QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. aizawai stammen ABTS-1857 en GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (serotype H-14) stam AM65-52, ... Verlenging goedkeuring
07/04/2020 17/09/2019 2019/1559  maximumresidugehalten voor cyflufenamid, fenbuconazool, fluquinconazool en tembotrion MRL update
01/04/2020 14/11/2019 2019/1901 maximumgehalten aan citrinine in voedingssupplementen op basis van met rode gist Monascus purpureus gefermenteerde rijst ML update