Към момента няма действащо Европейско законодателство и дефинирани критерии по отношение на  Норовирус  и Хепатит А в плодовете и зеленчуците. Има обаче няколко научни становища по темата от Европейският орган по безопасност на храните (EFSA):

Групата на Норовирусите е добавена в списъкa*  на  фуражи и храни от не-животинси произход,  който включва рискови обекти, подложени на засилен официален контрол при внос в трета  държава. Промените в официалния контрол при внос са приложими от 01/07/2016.

Вид проба

Страна на произход

Изисквани методи

Честота,  %

Малини ( замразени)

Сърбия

Норовирус

10

 

 

*Регламент  (EC) 669/2009 допълващ Регламент (EC) 882/2004 на Европейският  парламент  и  на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои  фуражи и храни от не-животински произход  и измененящ  Решение 2006/504/EC.