Свежи продукти и плодове

  • Листни зеленчуци
  • Необработени зеленчуци и плодове ( др.освен листните)
  • Нарязани готови за консумация зеленчуци и плодове
  • Непастьоризирани сурови плодови /зеленчукови сокове

Обработени плодове и зеленчуци

  • Замръзени зеленчуци и плодове