детекцията на Норовирус и Хепатит  А продължава да бъде експертен и все още много труден за изпълнение метод поради продължителната и трудоемка вирусна екстракция. В хода на разработването и валидирането на метода, екипът на Приморис България бе в тясно сътрудничество с международно признати и утвърдени експерти в областта на вирусологията и хранителната микробиология - проф. д-р Мике Ютендале и проф. д-р Лисбет Джаксънс от акредитираната микробиологична лаборатория в Университета на Гент в Белгия.

Благодарение на сътрудничеството си с най-добрите експертите в тази област, ние успяхме да доведем процеса на вирусна екстракция до ново, по-високо ниво. Това от своя страна спомогна за разработването на ефективен и високо надежден метод за детекция на Норовирус и Хепатит в плодове и зеленчуци.