Primoris започна дейността си като лаборатория със специализация само пестициди и по тази причина имаме много голям опит в  анализа на остатъчни вещества от пестициди в храни и фуражи. Primoris притежава акредитация ISO 17025, предоставена от BELAC и световно признатия сертификат 057-TEST. Обхватът на акредитацията не се ограничава само до нивото на самия метод за анализ, но е разширен до повече от 92% от всички вещества, включени в тези методи.

Научете повече за нашите: