Тежките метали са група елементи, които се различават значително. Всички тези елементи могат да се появяват в много различни видове съединения. Поведението и рискът зависят силно от условията на околната среда. Някои метали са основни хранителни вещества, а други са токсични. Въпреки всичко тежките метали са налични в почвата.

Когато става въпрос за тежки метали, само част от металите са включени в официалните правила. Тази разлика се основава на човешката употреба, на наличието в природата и на наличието на аналитични техники и референтни стойности. В случай на откриване на тежки метали е важно да се провери дали ЕС е определил Максимални допустими стойности за тези тежки метали. 

ПРЕГЛЕД НА АНАЛИЗА

МЕТОД

КОД

Определяне на тежки метали като кадмий, олово, органичен и неорганичен арсен с ICP-MS, в растителна маса, почва, вода.

[ZMCD] [ZMPB]
[ZMAS] [ZMASI]

Определяне на тежки метали като живак с Hg-Analyser в растителна маса, почва, вода.

[ZMHG]

Определяне на други тежки метали, минерали и микроелементи с ICP-AES, в растителни вещества

 

 

Не се колебайте да се свържете с нас, ако е необходима допълнителна информация за изброените по-горе методи или методите, които не са изрично споменати по-горе.