Тежките метали (арсен, живак, олово и кадмий) представляват група от елементи, които се различават значително. Всички тези елементи могат да се появяват в много различни видове съединения. Primoris има опит в анализа освен на други други и на следните съединения:

  • Зеленчуци
  • Плодове
  • Картофи
  • Консервирани храни, различни от напитки
  • Риба, мекотели и ракообразни
  • Хранит за кърмачета
  • Месо
  • Мляко
  • Соя
  • Пшеница и ориз