Primoris е натрупала много опит в анализа на остатъци от тежки метали в храните и фуражите и служи като предпочитан партньор за много (международни) фирми и организации.

Primoris притежава акредитация ISO 17025, предоставена от BELAC и световно признатия сертификат 057-TEST. Обхватът на акредитацията не се ограничава само до нивото на самия метод за анализ, но е разширен до повече от 92% от всички вещества, включени в тези методи. Primoris е одобрена и от Българската агенция по безопасност на хранитеза анализ на пестициди, микотоксини и нитрати в хранителните продукти.

Научете повече за нашите: