Микотоксини: Разширяване на обхвата

На 21-ви август добавихме нов метод за изследване на микотоксини. Като доказан лидер в анализите на микотоксини, ние не само обновихме метода, но също така и включихме тези, които предстои да влезнат под контрол във европейското законодателство.

Моля, обърнете специално внимание на представената информация. Тя ще ви помогне да изберете подходящия за вас анализ.

Допълнения и изменения в контрола на микотоксинитеMethod code: MYC

Във нашия обхват на изследване са включени всички микотоксини под контрола на Regulation EC 1881/2006. В този регламент са посочени максимално допустимите лимити (референтни стойности), за определени замърсители в храните.
Някои от тези лимити бяха преразгледани, както бяха добавени и нови хранителни продукти.

Индивидуален метод за детски храни Method code: AOL_01_A

Поради спецификата на детските храни, предлагаме на нашите клиенти от сектора, индивидуален ексклузивен метод за анализ на афлатоксини и охратоксин А. По този начин ще отговарят на изискванията на законодателството за детски храни. Този нов метод заменя досега предлагания AFLLmethod:

 • Aflatoxins B1, B2, G1, G2
 • Ochratoxin A (OTA)

Предстоящи изменения в контрола на микотоксините– Method code: MYC_02_A

Европейската агенция по безопасност на храните стартира проект, по събиране на информация сред страните-членки, за някои видове микотоксини. Те все още не са под контрол, но има данни за потенциален риск за човешкото здраве. Ние включихме тези микотоксини в нашия обхват на изследване, за да помогнем на нашите клиенти да бъдат готови за възможни бъдещи промени в европейското законодателство.

Анализ на ерго алкалоидиMethodcode: ERGO_01_A

Разработихме нов метод за анализ на ерго алкалоиди. Тези алкалоиди се срещат в природата като триптофан производни микотоксини. Образуват се основно от гъби от рода на Clavicepsspp. Най-често могат да бъдат намерени в ечемик, пшеница и тритикале, като са много токсични.
Очакваме скоро тези микотоксини да влезнат под контрола на европейското законодателство. За ergotsclerotia вече има лимит от 0.5g/kgзаразени зърна.

Техническа информация

Продукт

Зърнени, плодове, ядки и други

Технология

LC-MSMS

Време за анализ

5 /пет/ работни дни. За по-кратки срокове, моля, свържете се с отдел обслужване на клиенти или с Вашия мениджър продажби.

 

Обновяването на обхвата доведе и до промяна на кодовете на методите, когато пишете заявака или когато регистрирате проба в extranet. Съществуващия код MYCостава за обновения много-компонентен метод за микотоксини, които подлежат на контрол, според европейското законодателство. Моля, запознайте се с новите кодове на методите в таблицата.

Код на метода

Включени микотоксини

[MYC]

 • 3- and 15-Acetyldeoxynivalenol
 • Aflatoxins B1, B2, G1, G2
 • Cytochalasine E
 • Deoxynivalenol (DON)
 • Fumonisins B1 and B2
 • Nivalenol
 • Ochratoxin A (OTA)
 • T-2 / HT-2 toxin
 • Zearalenone

[AOL_01_A]
(
по-ниски нива на аналитично определяне RL
за детски храни, замества метода AFLL)

 • Aflatoxins B1, B2, G1, G2
 • Ochratoxin A (OTA)

[PA1]

 • Patulin

[AFLM]

 • Aflatoxin M1

[MYC_02_A]

 • Alternariol
 • Alternariol-ME
 • Beauvericin
 • Citrinin
 • Diacetoxyscirpenol (DAS)
 • DON-3-glucoside
 • Enniatins A, A1, B, B1
 • Moniliformin
 • Roquefortine C
 • Sterigmatocystin

[ERGO_01_A]

 • Ergocristine
 • Ergocristinine
 • Ergotamine
 • Ergotaminine
 • Ergocryptine
 • Ergocryptinine
 • Ergometrine
 • Ergometrinine
 • Ergosine
 • Ergosinine
 • Ergocornine
 • Ergocorninine

 

Нови сертификатипо-подробна информация

Новите сертификати, могат да бъдат намерени в клиентския портал на нашата интернет станица от 16-ти август.

За допълнителна информация и цени, моля, обърнете се към отдел обслужване на клиенти и/или вашия регионален търговски представител.