Нов анализ в нашите услуги: Тропанови алкалоиди

На 21-ви август стартирахме метод за определяне на тропановите алкалоиди: атропин и скополамин. Тези анализи са подходящи за клиенти занимаващи се с просо, сурго, елда, хранителни добавки, билки, зеленчуци, варива, маслодайни и производни продукти.  

Тропанови алкалоиди

Тропановите алкалоиди (TA) са вторични метаболити, които се намират в растенията от някои семейства. ТА са  причината за токсичния ефект на някои растения, те се намират в целите растения.
Datura е род от девет вида отровни везперенови цъфтящи растения, принадлежащи към семейство Solanaceae. Наличието на ТА в род Datura е добре известно. Двата най-известни представители на ТА в растенията са атропин и скополамин.

Риск и целеви продукти

Растения съдържащи тропанови алкалоиди са потенциални приносители на замърсяване, за най-различни храни и хранителни продукти. Докато тези растения се развиват между посеви на ленено семе, соя, сурго, просо, слънчоглед и елда. Замърсените семена не могат да бъдат сортирани или почистени.

Доказаните интоксикации при хората често са резултат от неправилно приготвяне на билкови препарати и чай. При деца и кърмачета, предозирането води до намаляване на сърдечната честота.

Европейско законодателство и препоръки

  • Регламент (ЕО) 239/2016 в изменение на Регламент 1881/2006,  определя максимално допустима стойност от 1,0 μg / kg за атропин и скополамин за преработени храни на зърнена основа, детски храни и храни за кърмачета, съдържащи просо, сорго, елда или производните им продукти.
  • Препоръка (2015/976) изисква мониторинг на наличието на ТА в зърнените култури, продукти без глутен, хранителни добавки, (билкови) чайове, зеленчуци и зеленчукови продукти, варива, маслодайни семена и производни продукти.

Technical info

Дата

21-ви август

Код на метода

 

TROP_01_A*
*Моля изберете този код, при регистрация на пробите чрез екстранет.

Активни съединения

atropine and scopolamine

Технология

LC-MSMS

Ниво на определяне

1,0 µg/kg

Време за анализ

5 работни дни
За по-кратки срокове, моля, да се свържете с отдел обслужване на клиенти или Вашия мениджър продажби.

 

Допълнителна информация

Моля, да се свържете с отдел обслужване на клиенти или Вашия мениджър продажби.