Стартираме нови методи за анализ на въглеводороди на минерални масла в храните

От 29-ти Януари, ние разширяваме нашите услуги с надеждни и акредитирани анализи за въглеводороди на минерални масла в храните:

 • MOSH:  наситени въглеводороди на минерални масла
  • POSH: полиолефини наситени въглеводороди (тясно свързани с MOSH, POSH & MOSHте винаги се докладват заедно)
 • MOAH: ароматни въглеводороди на минерални масла

Надеждни акредитирани методи

 • Ние извършваме анализите за MOSH/POSHи MOAHс помоща на LC/GC-FID оборудване, базирано на стандартаDIN/EN 16995.
  • Този стандарт гарантира високоефективен и качествен метод за определяне на MOHвъглеводороди  в растителни масла и хранителни продукти на основата на растителни масла.
 • Нашия екип за научноизследователска дейност, който е готов за предизвикателствата и спецификата при определянето на МОH.
 • Ние оказваме подкрепа на нашите клиенти при интерпретирането на резултатите.
 • В нашия обхват под акредитация включихме следните подукти :
  • Какао | Зърнени култури | Сушени плодове | Макаронени изделия | кратофи| Растителни масла*
   • *За анализ на други продукти, моля свържете се с мениджър продажби или с отдел  грижа за клиента.

Има ли риск за човешкото здраве?

В днешни дни замърсяването на храните с компоненти на минерални масла се наблюдава все повече и повече. Тези компоненти могат да попаднат в храните по различни начини:

 • материали влизащи в контакт с храната: опаковки произведени от рециклирана хартия и картон, печатарско мастило, опаковки, смазочни материали и др.
 • замърсители: смазочни масла (от машините преработващи храната), разтворители използвани като почистващи препарати, ...
 • добавки и помощни средтсва: различни масла и парафини използвани при обработката на храните или за направата на парафиново покритие.

Изследванията показват, че MOAHмогат да бъдат канцерогененни. Това не важи за MOSH, но те се натрупват в човешкото тяло, което в дългосрочен план може до доведе до увреждането на различни органи. Поради възможните вредни въздействия, ЕС предприема мерки и започва наблюдение за наличието на въглеводороди на минерални масла в храните и в различни материали и предмети предназначени да влязат в контакт с храни (Препоръка  2017/84).

За допълнителни въпроси относно този тип анализи моля, свържете се с мениджър продажби или с отдел грижа за клиента. 

ТЕХНИЧЕСКИ ДЕТАЙЛИ

Код

MINO_01_A (активен в екстранет приложението)

Параметри

 • MOSH/POSH: fractions C10-16, C16-20, C20-25, C25-35 and C35-C50
 • MOAH: fractions <=C25, >C25-<=C35 and <C35-C50

Технология

LC-GC-FID based on DIN/EN 16995

Време за анализ

Продукти под акредитация: 5-8 работни дни*

* свържете се с нас за други продукти

Продукти и лимит на докладване

 • Зърнени и сухи плодове, кратофи& макарони: 0,2 ppm

 • Растителни масла: 1 ppm

 • Какао: 0,5 ppm

Количество на пробата

1 кг или 1 л.

Опаковка на пробата

При опаковането на пробата използването на инертни материали, като стъкло и неръждаема стомана е задължително. Препоръчително е използването на стъклен буркан или шише с алуминиево фолио между капачката и шишето.

 

Моля, свържете се с нас за да получите повече информация за тези нови анализи: