WE ARE PRIMORIS

 


Мисия ПРИМОРИС България

  • ПРИМОРИС България е специализирана лаборатория за анализ на остатъци от замърсители в храни, фуражи и свързани с тях продукти, в сферата на безопасността на храните и фуражите.
  • Със своята надеждност, бързина и подкрепа, нашата услуга дава допълнителна стойност на предлаганите от нашите партньори продукти. Споделяйки познаия и опит, фирмата ни е източник на компетентна подкрепа за пазара и компаниите.
  • ПРИМОРИС България се стеми към лидерски позиции на пазара на анализи за остатъци от замърсители в храните и фуражите както в България, така и в Румъния и Сърбия, а също и в съседните на тях страни, чрез създавне на дългосрочни партньорски взаимоотношения със своите контрагенти.
  • ПРИМОРИС България израстна и се утвърди с техонологични нововъведения и научна компетентност, както и с високо квалифициран персонал.
  • ПРИМОРИС България създава стойност за своите акционери, в резултат на което допринася за развитието на ПРИМОРИС и ИНФОКОМ груп.