Primoris има изграден много опит в работата с официални организациите за проверка на безопасността на храните (FAVV в Белгия, DGAL във Франция, Ministère de la Santé du Luxembourg (Люксембург)). Primoris подкрепя тези официални групи с извършване на анализи на пестициди и предоставяне на съвети, свързани с официалните законодателства за безопасност на храните.

Също така предоставяме необходимите методи за анализ на сертифициращите органи, като например CKCert (Белгия), TUV Nord (Белгия), Certisys (Белгия) и Ecocert (Франция). По този начин те са в състояние да завършат своя контрол върху стандарти и процедури за сертифициране на добри земеделски практики.

Отидете директно към всички наши методи за анализ за:

За повече методи за анализ или индивидуална оферта, моля свържете се с нас.