Ciboris | Opleiding najaar 2018: 'Analyse en detectie van voedselfraude: zin en onzin'

Regelmatig worden bedrijven en consumenten geconfronteerd met berichten over voedselfraude en -authenticiteit. Denken we de afgelopen jaren maar aan de paardenvleesaffaire of de fipronilcrisis. Door dergelijke incidenten staat het consumentenvertrouwen onder druk maar het kost bedrijven eveneens veel geld.

De overheid (op EU-niveau) heeft hier onder meer op gereageerd met een aangepaste wetgeving, de oprichting van het EU Food Fraud Network en het Kenniscentrum Food Fraude. Verder is het voor voedselbedrijven aangewezen om een vulnerability assessment uit te voeren om zo hun kwetsbaarheid in te schatten rond voedselfraude in grondstoffen en in het productieproces. Daarnaast is het opportuun om een controleplan op te stellen om de risico’s te verlagen. Zo wordt de aanpak van voedselfraude verankerd in de huidige kwaliteitssystemen. 
Meerdere tools zijn beschikbaar om dergelijke analyses uit te voeren en deze zullen besproken worden tijdens de opleiding.

Volgens Verordening (EU) 2017/625 moeten de bevoegde autoriteiten regelmatig officiële controles uitvoeren op basis van het risico en met een passende frequentie. Zulke controles moeten dan ook ondersteund worden door analysemethodes. De laatste jaren wordt dan ook sterk geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe analysemethodes om efficiënt voedselfraude te detecteren.

Tijdens onze opleiding komt een overzicht aan bod van de beschikbare methodologie met hun voor- en nadelen.

We organiseren één dag opleiding in kleine groepen (maximaal 15 personen) om interactie en discussie mogelijk te maken.

DOELGROEP

 • Kwaliteits- en aankoopverantwoordelijken in de agrovoedingsindustrie.

INHOUD VAN DE OPLEIDING

 • Voedselfraude, -authenticiteit en voedselintegriteit: concepten en definities
 • Databases betreffende voorvallen en incidenten
 • Wettelijk kader voedselfraude en –authenticiteit
 • Food fraud vulnerability assessment: methodes en oefeningen
 • Detectietechnieken voor de opsporing van voedselfraude en –authenticiteit: voor- en nadelen

LESGEVERS

 • Liesbeth Jacxsens leidt Ciboris met als doel wetenschappelijke gebaseerde opleidingen en kennisoverdracht naar de agro-voedselketen te voorzien. Ze heeft een ruime ervaring betreffende voedselveiligheid- en kwaliteitsmanagementsystemen en risicobeoordeling in de agro-voedselketen.
 • Tatiana Cucu heeft ruime ervaring in de ontwikkeling en validatie van analytische methodes voor de identificatie en kwantificatie van chemische contaminanten (o.a. additieven, allergenen, etc). Zij ondersteunt Ciboris vooral met advies rond vulnerability assessment en analytiek rond detectie van fraude/authenticiteit.

PRAKTISCH

 • Locatie: Ciboris (Primoris Holding) – Technologiepark 2/3,  9052 Zwijnaarde
 • Kostprijs: (inclusief slides, referentiedocumenten, certificaat & lunch) : 750 EUR (excl. BTW)
 • Deelnamecertificaat wordt voorzien.
 • Inschrijven via email naar Ciboris: info@ciboris.org (factuur wordt dan toegestuurd) met vermelding van de dag waarop u de opleiding wenst te volgen:
  • 25 september
  • 23 oktober
  • 30 november