Primoris heeft niet alleen veel ervaring opgebouwd op het vlak van residuanalyse van pesticiden, maar ook op het vlak van contaminanten in levensmiddelen en diervoeders.

ANALYSEOVERZICHT

METHODE

CODE

Multiresidumethode voor de bepaling en kwantificatie van PCB’s, dioxines en dioxineachtige PCB’s in levensmiddelen en diervoeders

[DIOX_01_A]
[PCBD_01_A]
[PCBND_01_A]

Specifieke individuele methodes voor de bepaling en kwantificatie van perchloraat in groenten, fruit, grond, …

[PER_01_A]

Specifieke individuele methodes voor de bepaling en kwantificatie van benzo(a)pyreen in vetrijke producten

 

Specifieke individuele methodes voor de bepaling van nitraat [NIT], nitriet, sulfiet in fruit, groenten en wijn 

 

Multiresidumethode voor de kwantificatie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in vlees, kruiden, oliehoudende zaden en plantaardige oliën

[PAH]

Multiresidumethode voor de kwantificatie van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in cacao

[PAHC_01_A]

Multiresidumethode, via LC-MSMS, voor de kwantificatie van quaternaire ammoniumverbindingen in fruit, groenten en granen

[QAC]

Multiresidumethode, via GC-MSMS, voor de kwantificatie van 3-MCPD, 2-MCPD en glycidyl esters in plantaardige oliën en vetten

[MCPD_01_A]

Specifieke individuele methode voor de bepaling van koolwaterstoffen uit minerale olie (MOSH/POSH/MOAH), via LC-GC-FID gebaseerd op DIN/EN 16995, in granen, graanproducten, gedroogd fruit en cacao.

[MINO_01_A]

 

Contacteer ons als u bijkomende info wenst over één van bovenstaande methodes of over een methode die u niet in deze lijst teruggevonden heeft.