Primoris heeft veel ervaring opgebouwd in de residuanalyse van mycotoxines in levensmiddelen en diervoeders en treedt op als preferred partner voor heel wat (internationale) bedrijven en organisaties. 

Primoris is houder van de door BELAC toegekende ISO 17025 accreditatie en van het wereldwijd erkende certificaat  057-TEST. De accreditatie beperkt zich niet tot de analysemethode zelf, maar slaat eveneens op meer dan 92% van alle substanties die opgenomen zijn in de verschillende methodes. 

Lees meer over onze: