Newsletter #28

 

 

 

 
 

Wijziging PDF-rapportering: één e-mail per analysestaal

Vanaf 20 mei zullen we uw analyseresultaten en aangevraagde rapporten op een andere, meer overzichtelijke manier aan u bezorgen. Vanaf dan zal u namelijk per analysestaal nog slechts 1 e-mail ontvangen met daarin alle PDF-bestanden die u heeft aangevraagd voor dat specifieke analysestaal.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Save the date: 2 webinars in juni!

Na het grote succes van onze webinars in 2020, organiseren we ook dit jaar in de maand juni twee webinars waarvoor u binnenkort via email een uitnodiging zal ontvangen.
We geven al heel graag de data mee zodat u dit al met stip kan aanduiden in uw agenda.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Lancering multiresidu-methodes met maximaal aantal componenten aan de laagst mogelijke rapporteerlimiet

Door o.a. de toegenomen focus op voedselveiligheid, speelt maximale risico-afdekking een steeds grotere rol bij residu-analyses van pesticiden. Eveneens is de marktvraag naar steeds lagere rapporteerlimieten aanzienlijk gestegen. Om tegemoet te komen aan deze evolutie, bieden we nu een XL-variant aan van 4 uitgebreide multiresidumethodes waarin zoveel mogelijk componenten zijn opgenomen en waarbij deze opgenomen componenten getoetst worden de laagst mogelijke rapporteerlimiet volgens de huidige beschikbare technologie.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Oproep labeling gevaarlijke stoffen bij staalversturing

Op onze dienst staalregistratie ontvangen we dagelijks honderden stalen ter analyse. Graag willen we nog even uw aandacht vestigen op de correcte labeling van uw stalen zodat we deze stalen op een veilige en efficiënte manier kunnen registreren.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

HSE: Mei wegwerpvrij!

Naast onze dagelijkse inspanningen om de impact van onze activiteiten op het milieu te beperken, zetten we ook in op doelgerichte acties. Zo gaan we in mei voor wegwerpvrij en zetten we in op een wegwerpvrije lunch en herbruikbare verpakkingen.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Update Europese wetgeving

De voorbije maanden heeft de Europese Commissie een aantal interessante wijzigingen gepubliceerd in de Europese regelgeving:
  • maximumgehalten aan residuen van fluxapyroxad, hymexazool, metamitron, penflufen en spirotetramat
  • maximumgehalten aan residuen van diclofop, fluopyram, ipconazool en terbutylazine
  • maximumresidugehalten voor aclonifen, boscalid, koemelk, etofenprox, ijzerpyrofosfaat, L-cysteïne, lambda-cyhalothrin, maleïnehydrazide, mefentrifluconazool, natrium5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat, natrium-p-nitrofenolaat en triclopyr
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Resultaten EU EFSA-monitoring 2019

Vorige maand heeft EFSA (European Food Safety Authority) zijn jaarlijks rapport over pesticideresiduen in voeding gepubliceerd. Dat verslag beschrijft de analyse van ongeveer 100.000 voedingsstalen die in 2019 zijn verzameld over heel Europa, met een speciale focus op producten die voor het laatst in 2016 specifiek zijn gemonitord: appels, sla, perziken, aardbeien en tomaten.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Kwaliteit: overzicht ringtesten

Ringtesten, onafhankelijke controles naar de analysekwaliteit van een laboratorium, maken deel uit van de dagelijkse werking van Primoris. Op basis van de resultaten van deze ringtesten worden de prestaties van de analysemethodes geëvalueerd en (indien nodig) bijgestuurd. Bovendien neemt Primoris regelmatig deel aan undercover ringtesten om te voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Sluitingsdagen 2021

Primoris is enkel gesloten op officiële Belgische feestdagen:
  • Pinkstermaandag: Maandag, 24 mei 2021
  • Nationale feestdag: Woensdag, 21 juli 2021
  • Allerheiligen: Maandag, 1 november 2021
  • Wapenstilstand: Donderdag, 11 november 2021

 

 

 


 

 

 

 

 

 

footer