Pesticiden & contaminanten

De Europese wetgeving rond veevoeder wordt beschreven in de richtlijn 2002/32/EG. Deze wetgeving verschilt van de wetgeving die van toepassing is voor levensmiddelen voor menselijke consumptie. Daarom registreert Primoris veevoeder op een andere manier, net om de resultaten te kunnen toetsen aan de juiste regelgeving.

Net zoals voedsel voor menselijke consumptie, worden veevoeders steeds vaker internationaal verhandeld en dat beïnvloedt de organisatie van de veevoederproductie en -consumptie wereldwijd. Vandaag de dag  wordt er vooruitgang gemaakt in de richting van een geïntegreerd, mondiaal systeem van voedselveiligheid en veiligheid van veevoeders.