Микотоксините са вторични метаболити на плесени, с огромно структурно разнообразие, които изискват различни сложни протоколи за извличане и откриване за техния анализ. В зависимост от конкретните вещества и концентрация, микотоксините са канцерогенни, мутагенни, тератогенни и имуносупресивни.

Грубо около 25 на сто от производството на храни в света съдържа микотоксини, както е посочено от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, Микотоксините могат да присъстват на зърнени култури, но и в плодове, ядки и други хранителни продукти.

Primoris като експерт в анализа на пестициди също е разработил и най-иновативните и ефективни моно-микотоксини или мулти-микотоксини методи за анализ на всички микотоксини, които представляват интерес. Установили сме се като експерти в изследването на голям брой микотоксини в голямо разнообразие от храни и фуражи.

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Максималните нива на микотоксини и други замърсители в храните, изброени по-долу , са определени в Регламент (ЕО) 1881/2006 и последващите изменения.

Още...

МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ

Primoris като експерт в анализа на пестициди е разработила и най-иновативните и ефективни моно-микотоксинни или мулти-микотоксинни методите за анализ.

Още...

ПРОБНА МАТРИЦА

Тъй катоPrimoris е специализирана в анализа на микотоксини, ние анализираме тези замърсители върху широка гама от продукти:

Още...

СЕРТИФИЦИРАНИ ОТ

Primoris е натрупала много опит в анализа на остатъци от тежки метали в храните и фуражите и служи като предпочитан партньор за много (международни) фирми и организации.

Още...

undefined

Newsletter highlight

Официални празници 2022

През 2018  офисът на Приморис България ще бъде затворен на следните празници:

 • 1-ви Май –  Ден на труда
 • 24-ти Май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
 • 6-ти Септември – Ден на Съединението на България
 • 24-ти Септември – Ден на Независимостта на България
 • 24-ти Декември – Бъдни Вечер
 • 25-ти Декември – Коледа
 • 26-ти Декември – Вторият ден на Коледа

Моля, свържете се с нашия екип при необходимост от повече информац

 

Прочети още статии

Flash news

Стартирaме нов акредитиран анализ на 3-MCPD, 2-MCPD и GE в растителни масла и мазнини

Отсега нататък Primoris е Вашият партньор за висококачествени и акредитирани анализи на 3-MCPD, 2-MCPD и глицидилови естери (GE) в растителни масла и мазнини.

Стартираме нови методи за анализ на въглеводороди на минерални масла в храните

От 29-ти Януари, ние разширяваме нашите услуги с надеждни и акредитирани анализи за въглеводороди на минерални масла в храните:

 • MOSH: наситени въглеводороди на минерални масла
  • POSH: полиолефини наситени въглеводороди (тясно свързани с MOSH, POSH & MOSHте винаги се докладват заедно)
 • MOAH: ароматни въглеводороди на минерални масла

Нов анализ в нашите услуги: Тропанови алкалоиди

На 21-ви август стартирахме метод за определяне на тропановите алкалоиди: атропин и скополамин. Тези анализи са подходящи за клиенти занимаващи се с просо, сурго, елда, хранителни добавки, билки, зеленчуци, варива, маслодайни и производни продукти.