Twee webinars digitaal alternatief voor jaarlijkse studienamiddag

Door de uitbraak van de COVID-19-coronacrisis, konden we jammer genoeg niet onze jaarlijkse studiedag laten doorgaan onder normale omstandigheden. Dit weerhield er ons echter niet van om te kijken naar een waardig alternatief. Dit vonden we onder de vorm van 2 webinars. Ook al vinden we het enorm jammer dat we onze klanten en relaties niet fysiek in de ogen kunnen kijken op de studiedag, we zijn ervan overtuigd dat deze webinars een vervolg zullen krijgen in de toekomst.

Indien u heeft deelgenomen en u heeft meer informatie gevraagd over onze analysemogelijkheden, dan zal u binnenkort gecontacteerd worden door één van onze medewerkers.

16 juni | Wat mogen we verwachten van de huidige trends in de EU-wetgeving voor pesticiden en contaminanten

Meer dan 550 inschrijvingen uit zo’n 15 verschillende landen. Evoluties in de Europese wetgeving, zowel voor contaminanten als pesticiden, houden onze klanten van over de hele wereld duidelijk bezig. Dit webinar werd dan ook een gezamenlijk initiatief van zowel Primoris Belgium als Primoris France, Primoris Bulgaria, Primoris Colombia en Primoris Costa Rica.
Tijdens dit webinar gaven twee experten hun kijk op wat ons te wachten staat in de Europese wetgeving:

  • Frans Verstraete: Al meer dan 20 jaar werkt Frans Verstraete bij de Europese Commissie in het Directorate General Health and Food safety. Hij is er verantwoordelijk voor de uitwerking, ontwikkeling en het beheer van de EU-wetgeving voor contaminanten in humane en dierenvoeding.
  • Hans Braeckman: Als hoofd Product Management & Development voor de hele Primoris groep, houdt Hans Braeckman onder meer de vinger aan de pols van alles wat beweegt inzake pesticidenwetgeving op Europees vlak. Met bijna 30 jaar ervaring heeft hij een klare kijk op (recente) evoluties binnen de pesticidenwetgeving en wat hiervan de impact is voor zowel het labo als de klant.
undefined undefined undefined

 

25 juni | FAVV: Resultaten residumonitoring 2019 & Een persoonlijke aanpak, de sleutel tot een sterk analyseplan!

De FAVV-monitoringresultaten van bestrijdingsmiddelen in plantaardige producten zijn sinds jaar en dag een vaste waarde op onze studienamiddag. Het spreekt voor zich dat we onze Belgische klanten de resultaten van 2019 niet wilden onthouden. Daarom stelde Mr. Christophe Keppens, Directeur a.i. -expert, Directie FAVV Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige Productie en sectie Diervoeders & dierlijke bijproducten, deze resultaten voor tijdens een tweede webinar. Eerst gaf Marlies Galle, Head Technology & Development, een antwoord op de vraag waaruit een sterk analyseplan voor je product dient te bestaan. Daarbij vormt een persoonlijke aanpak de sleutel tot succes. “Een sterk analyseplan, dat complementair is aan het staalnameplan, krijg je door overleg en samenwerking”, zei mevr. Galle. “Overleg met het labo en breng dit samen met je bedrijfsspecifieke eisen en ervaringen. Een goede interpretatie van het resultaat is nodig om vervolgens een zinvol staalnameplan te maken en een gepaste staalname te laten uitvoeren.”

 

undefined undefined undefined

 

En u? Wat wil u aan bod zien komen tijdens een Primoris webinar? Laat het ons weten: