Primoris seminar – registrations open on 7 May

Our last newsletter already revealed that the 11th edition of the Primoris seminar will be held on Tuesday 18 June with as main theme:

Recent evolutions in agricultural systems and techniques
Impact on residue controls

Time waits for no man and over the past few years the evolution in farming systems and techniques has been enormous. ‘The appropriate treatment on the appropriate moment in the appropriate place’ is no longer an abstract concept within the sector. These recent changes do not only affect the primary sector, but can also have an impact on the residue controls. All the more reason for Primoris to broach this subject in this year’s seminar and it is with great joy that we introduce our expert speakers, who each approach these evolutions from a different perspective.

Furthermore, we will also include the customary overview of the monitoring results from 2018, which will be presented by the FAVV.

Practical info

  • Tuesday 18 June 2019
  • Starts at 14.00
  • Free entrance (registration required)
  • Registration will open on 7 May via www.primorisevent.be
  • Aula Schaubroeck | Steenweg Deinze 154 | 9810 Nazareth | Belgium

Programme - in Dutch

13:00 - 14:00
Ontvangst met koffie en versnaperingen
14:00 - 14:10
Opening studienamiddag 2019

Opening door Lies VanheeDirecteur Primoris Belgium

14:10 - 14:30
Van conventioneel tot uiterste precisie in landbouwtechnieken- en methodes

Bruno GobinDirecteur PCS, PCG en PCA

De juiste behandeling op het juiste tijdstip op de gepaste plaats. Tijdens deze lezing brengt Bruno Gobin evoluties in kaart binnen conventionele landbouw met o.a. bijzondere aandacht voor precisielandbouw en andere moderne technieken. Hij heeft het eveneens over de rol van evoluties binnen de vermarkting en de uitdagingen die vandaag de dag op ons bord liggen.

14:30 - 14:50
Toepassingen in de Vlaamse precisielandbouw

Koen Mertensonderzoeksingenieur precisielandbouw ILVO

ILVO is al een aantal jaren de mogelijke drone toepassingen in de landbouw aan het verkennen  o.a. ook als mogelijk platform voor hyperspectrale camera’s. ILVO vertegenwoordigt Vlaanderen ook in het Europese onderzoekslandschap door deelname in verschillende Horizon 2020 projecten. Een concreet onderzoek focust op het gebruik van hyperspectrale beeldverwerking voor ziektedetectie in aardappelen.

14:50 - 15:10
Residu-arm telen… over apps en andere evoluties

Sabien PolletOnderzoeksleider tuinbouw open lucht, Inagro vzw

Telers worden meer en meer geconfronteerd met een markt die bovenwettelijke residu-eisen stelt. In deze lezing geeft Sabien Pollet (Inagro vzw) een antwoord op de vraag wat residu-arm telen precies betekent en stelt er onder meer een webapplicatie voor die telers kan ondersteunen bij residu-arm telen. In haar presentatie werpt ze eveneens een blik op het vervolgtraject en andere tendensen en verschuivingen inzake residu-arm telen.

15:10 - 15:40

Pauze

15:40 - 16:00
Door de ogen van de Vlaamse overheid

Patricia De ClercqSecretaris-generaal van het Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse overheid

Tijdens deze lezing geeft Patricia De Clercq de visie van het landbouwbeleid op precisielandbouw en andere innovaties inzake landbouwsystemen en -technieken die mogelijk een impact hebben op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

16:00 - 16:20
De impact van huidige landbouwsystemen en -methodes op residucontroles

Hans BraeckmanHoofd PM Primoris Belgium

Wat verstaat het labo onder residu-arm en residu-vrij? En wat is het effect van precisielandbouw op de terugvinding van residuen? Speelt staalname hierin een belangrijke rol? Op deze en andere vragen krijgt u een antwoord van Hans Braeckman, hoofd Product Management bij Primoris.

16:20 - 16:40
Resultaten residumonitoring 2018

FAVV
Resultaten residumonitoring 2018

16:40 - 17:00
Q&A

Tijdens deze Q&A nemen alle sprekers plaats op het podium om uw vragen te beantwoorden.

17:00 - 17:10
Slotwoord

Paul Demyttenaere, voorzitter Primoris Belgium

17:10 - 19:00

Uitgebreide receptie en netwerkmoment