Wetgeving | Anorganisch arseen in granen, rijst en babyvoeding

Op 06/03/2023 publiceerde de Europese Commissie hun verordening 2023/0465 omtrent de maximumgehalten aan anorganisch arseen in bepaalde levensmiddelen. De ML wijziging betreft in het bijzonder volgende producten. U vindt een volledig overzicht in de afbeelding bij dit artikel of via de wettekst zelf.

  • Granen en producten op basis van granen
  • Rijst en producten op basis van rijst
  • Baby en zuigelingenvoeding
  • Vruchtensappen

De nieuwe limieten zullen van kracht zijn vanaf 26/03/2023 en het is belangrijk om aan te geven dat onze analysemethodes (ZMAS en ZMASI) ook deze vernieuwde wetgeving kunnen afdekken.

Aangezien sommige levensmiddelen die onder deze verordening vallen een lange houdbaarheidstermijn hebben, geldt dat levensmiddelen die vóór de inwerkingtreding van deze verordening rechtmatig in de handel zijn gebracht, tot de datum van minimale houdbaarheid of uiterste consumptiedatum in de handel mogen blijven.

 

Achtergrondinfo

Arseen is een alomtegenwoordig metalloïde die in lage concentraties aanwezig is in gesteentes, in de bodem en in natuurlijk grondwater. Bovendien zorgen menselijke activiteiten ook voor een verhoogd arseenniveau in het milieu door industriële emissies (mijnbouw, smelten van non-ferrometalen en verbranding van fossiele brandstoffen) en door het gebruik van arseen als ingrediënt van meststoffen, insecticiden of herbiciden. Hoewel blootstelling aan arseen via de huid en bij inademing mogelijk is, zijn levensmiddelen en drinkwater de belangrijkste blootstellingsroutes.

Het wetenschappelijk advies heeft grote consumenten van rijst in Europa en kinderen onder de drie jaar geïdentificeerd als het meest blootgesteld aan anorganisch arseen via de voeding. De blootstelling via de voeding van kinderen jonger dan drie jaar ligt naar schatting twee- tot driemaal hoger dan wat bij volwassenen is vastgesteld.

 

Meer info?

Heeft u verdere vragen rond deze wijziging of rond onze analysemethodes voor anorganisch arseen, aarzel dan niet om ons te contacteren.