MRL: Maximale residulimiet

Een product dat in overeenstemming is met de Europese regelgeving wordt beschouwd als veilig voor de gezondheid van de consument. Eventuele residuen liggen in dat geval onder de maximale residulimiet (MRL).

Wanneer de MRL toch wordt overschreden, is het belangrijk om na te gaan of er een gevaar is voor de gezondheid van de consument.

Primoris ondersteunt u bij de risicoanalyse wanneer de MRL wordt overschreden. Door gebruik te maken van de ARfD-informatie en de tools van het Belgisch Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV), kunnen we nagaan of de overschrijding een gevaar kan betekenen voor de gezondheid van de consument.

Het FAVV heeft een online tool om zelf de risicoanalyse uit te voeren. Om deze tool te gebruiken, open de link "Berekening PSTI - Risicoevaluatie voor de consument bij overschrijding van de maximale residulimiet voor pesticiden (MRL)" op deze webpagina van het FAVV.

 

Wat is een ARfD?

ARfD staat voor Acute Referentie Dosis.

Het is het gehalte van een chemische stof (=pesticide) in voeding en/of drinkwater, uitgedrukt per kg lichaamsgewicht, dat in een periode van 24 uur of minder kan opgenomen worden, zonder gezondheidsrisico voor de consument.

Waarom het concept van de ArfD?

Bij de beoordeling van bestrijdingsmiddelen kwam aan het licht, dat éénmalige consumptie van bepaalde gewassen (één portie) met daarop relatief hoge residuën in bepaalde gevallen tot acute problemen zou kunnen leiden. Om dit te kunnen beoordelen is het concept ArfD in het leven geroepen. Dit concept werd toegevoegd aan de evaluatie van effecten van contaminanten. Voorheen evalueerde men alleen chronische effecten waarbij men vooral langdurige en gemiddelde consumptie van contaminanten onder de loep nam.