Newsletter highlight

Succesvolle relana audit

Primoris maakt deel uit van relana®, de kwaliteitscirkel van een tiental Europese labo's op het vlak van analyse van pesticiden en contaminanten. Eerder dit jaar was er een relana audit in Primoris en hierbij kregen we uitstekende feedback. In de eerste plaats staat het labo op een hoog en stabiel kwaliteitsniveau en daarnaast waren de auditoren ook onder de indruk van de bekwaamheid van onze mensen.

Lees meer artikels

Flash news

Wetgeving | Anorganisch arseen in granen, rijst en babyvoeding

Op 06/03/2023 publiceerde de Europese Commissie hun verordening 2023/0465 omtrent de maximumgehalten aan anorganisch arseen in bepaalde levensmiddelen.

Maleïne hydrazide via LC-MS/MS

Vanaf nu analyseren we maleïne hydrazide (MH) met LC-MS/MS en niet langer met UV, met snellere en meer precieze resultaten als gevolg. 

Scope update LMS - Februari 2023

We volgen constant de noden van onze klanten op, alsook die van de markt in het algemeen en houden daarnaast de wetgeving nauwlettend in de gaten. Bijgevolg sturen we continu onze scope bij, zodat we relevante en kwalitatief hoogstaande methodes kunnen blijven aanbieden. Vanaf maandag 20/02/2023 implementeren we opnieuw een uitbreiding van onze LC-MS/MS multiresidumethodes met zes nieuwe componenten, die volgens de huidige residudefinitie gerapporteerd zullen worden.