Primoris is als labo gestart met enkel pesticiden als specialiteit en daarom hebben we enorm veel ervaring opgebouwd met de residuanalyse van pesticiden in levensmiddelen en diervoeders. 

Primoris is houder van de door BELAC toegekende ISO 17025 accreditatie en van het wereldwijd erkende certificaat  057-TEST. De accreditatie beperkt zich niet tot de analysemethode zelf, maar slaat eveneens op meer dan 92% van alle substanties die opgenomen zijn in de verschillende methodes. 

Lees meer over onze: