Zware metalen zijn een groep heel uiteenlopende elementen. Al deze elementen kunnen voorkomen in een uitgebreid gamma aan componenten. Hun gedrag en risico’s hangen sterk af van omgevingsfactoren. Sommige metalen zijn essentiële voedingselementen, terwijl anderen als toxisch te bestempelen zijn. Natuurlijk zijn alle zware metalen aanwezig in de bodem.

Slechts een deel van de zware metalen zijn onderworpen aan een officiële regelgeving. Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van het gebruik door de mens, de aanwezigheid in de natuur en de beschikbaarheid van analysetechnieken en van referentiewaarden. Wanneer zware metalen worden vastgesteld, is het dan ook belangrijk om na te gaan of er Maximale Residulimieten (MRL’s) vastgelegd in Europese regelgeving. 

ANALYSEOVERZICHT

METHODE

CODE

Bepaling van zware metalen zoals cadmium, lood, organisch en anorganisch arseen met ICP-MS, in plantaardige materie, grond water. 

[ZMCD] [ZMPB]
[ZMAS] [ZMASI]

Bepaling van zware metalen zoals kwik met een Hg-Analyser in plantaardige materie, grond, water. 

[ZMHG]

Bepaling van andere zware metalen, mineralen en spoorelementen met ICP-AES, in plantaardige materie

 

 

Contacteer ons als u bijkomende info wenst over één van bovenstaande methodes of over een methode die u niet in deze lijst teruggevonden heeft.