EUROPESE WETGEVING

PESTICIDEN

CONTAMINANTEN

 

RECENTE AANPASSINGEN IN EU-WETGEVING

Deze lijst wordt tweewekelijks vernieuwd en u vindt er de wijzigingen die max. 2 maand van kracht zijn. 

Laatste update: 14/10/2021
Oudere updates: consulteer ons archief

GELDIG VANAF PUBLICATIEDATUM NR STOFFEN BESCHRIJVING
01/09/2022

30/08/2021

2021/1408 maximumgehalten aan tropaanalkaloïden ML update
01/07/2022 14/12/2020 2020/2040 maximumgehalten aan pyrrolizidinealkaloïden ML update
22/01/2022 07/07/2021 2021/1110 maximumgehalten aan residuen van ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, tefluthrin en thiëncarbazone-methyl MRL update
01/01/2022 25/08/2021 2021/1399 maximumgehalten aan moederkorensclerotiën en moederkorenalkaloïden ML update
01/01/2022 16/07/2021 2021/1165 de toelating van bepaalde producten en stoffen voor gebruik in de biologische productie Biologische productie
01/01/2022 14/04/2021 2021/601 een in 2022, 2023 en 2024 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma Meerjarig controleprogramma
10/11/2021 20/04/2021 2021/644 maximumgehalten aan residuen van fluxapyroxad, hymexazool, metamitron, penflufen en spirotetramat MRL update
06/11/2021 16/04/2021 2021/618 maximumgehalten aan residuen van diclofop, fluopyram, ipconazool en terbutylazine MRL update
06/11/2021 12/10/2021 2021/618 maximumgehalten aan residuen van terbutylazine Rectificatie
06/11/2021 16/04/2021 2021/616 maximumgehalten aan residuen van benalaxyl, benalaxyl-M, dichlobenil, fluopicolide, proquinazid en pyridalyl MRL update
03/11/2021 14/10/2021 2021/1807 maximumgehalten aan residuen van acibenzolar-S-methyl, waterig extract van gekiemde zaden van zoete Lupinus albus, azoxystrobin, clopyralid, cyflufenamide, fludioxonil, fluopyram, fosetyl, metazachloor, oxathiapiprolin, tebufenozide en thiabendazool MRL update
02/11/2021 13/10/2021 2021/1804 maximumgehalte aan residuen van bentazon in erwten met peul MRL update
10/10/2021 20/09/2021 2021/1531 maximumgehalten aan residuen van aclonifen, acrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, ethirimol, penthiopyrad, picloram en Pseudomonas sp. stam DSMZ 13134 MRL update
10/10/2021 20/09/2021 2021/1533 bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale van Fukushima Bijzondere voorwaarden import
01/10/2021 20/07/2021 2021/1191 verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof clopyralid Verlenging goedkeuring
26/09/2021 06/09/2021 2021/1450 geldigheidsduur van de goedkeuring van de werkzame stoffen acrinathrin en prochloraz Verlenging geldigheidsduur
09/09/2021 20/08/2021 2021/1379 niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof famoxadone Niet verlenging goedkeuring
09/09/2021 06/09/2021 2021/1449 verlenging van de geldigheidsduur van de goedkeuring van de werkzame stoffen 2-fenylfenol (met inbegrip van de zouten daarvan zoals het natriumzout), 8-hydroxyquinoline, amidosulfuron, bifenox, chloormequat, chloortoluron, clofentezine, clomazon, cypermethrin, daminozide, deltamethrin, dicamba, difenoconazool, diflufenican, dimethachloor, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazaat, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, paraffineoliën, paraffineolie, penconazool, picloram, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-ethyl, quizalofop-P-tefuryl, zwavel, tetraconazool, triallaat, triflusulfuron en tritosulfuron Verlenging goedkeuring
02/09/2021 10/02/2021 2021/0155 maximumgehalten aan residuen van tetrachloorkoolstof, chloorthalonil, chloorprofam, dimethoaat, ethoprofos, fenamidone, methiocarb, omethoaat, propiconazool en pymetrozine MRL update
31/08/2021 11/08/2021 2021/1323 maximumgehalten voor cadmium ML update
30/08/2021 10/08/2021 2021/1317 maximumgehalten voor lood ML update
19/08/2021 30/07/2021 2021/1247 maximumgehalten aan residuen van mandestrobine in druiven en aardbeien MRL update