EUROPESE WETGEVING

PESTICIDEN

CONTAMINANTEN

 

RECENTE AANPASSINGEN IN EU-WETGEVING

Deze lijst wordt tweewekelijks vernieuwd en u vindt er de wijzigingen die max. 2 maand van kracht zijn. 

Laatste update: 27/05/2021
Oudere updates: consulteer ons archief

GELDIG VANAF PUBLICATIEDATUM NR STOFFEN BESCHRIJVING
01/07/2022 14/12/2020 2020/2040 maximumgehalten aan pyrrolizidinealkaloïden ML update
01/01/2022 14/04/2021 2021/601 een in 2022, 2023 en 2024 uit te voeren gecoördineerd meerjarig controleprogramma Meerjarig controleprogramma
10/11/2021 20/04/2021 2021/644 maximumgehalten aan residuen van fluxapyroxad, hymexazool, metamitron, penflufen en spirotetramat MRL update
06/11/2021 16/04/2021 2021/618 maximumgehalten aan residuen van diclofop, fluopyram, ipconazool en terbutylazine MRL update
02/09/2021 10/02/2021 2021/0155 maximumgehalten aan residuen van tetrachloorkoolstof, chloorthalonil, chloorprofam, dimethoaat, ethoprofos, fenamidone, methiocarb, omethoaat, propiconazool en pymetrozine MRL update
16/06/2021 27/05/2021 2021/843 verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof cyazofamide Verlenging goedkeuring
14/06/2021 25/05/2021 2021/824 wijziging van Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 540/2011 en (EU) nr. 820/2011 wat betreft de voorwaarden voor de goedkeuring van de werkzame stof terbutylazine Wijziging
07/06/2021 18/05/2021 2021/795 intrekking van de goedkeuring van de werkzame stof alfa-cypermethrin Intrekking goedkeuring
31/05/2021 11/05/2021 2021/771 specifieke criteria en voorwaarden voor de controles van de administratie in het kader van de officiële controles op het gebied van biologische productie Criteria voor biologische productie
27/05/2021 28/10/2020 2020/1566 maximumgehalten aan residuen van bupirimaat, carfentrazone-ethyl, ethirimol en pyriofenone MRL update
21/05/2021 05/11/2020 2020/1633 maximumgehalten aan residuen van azinfos-methyl, bentazon, dimethomorf, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, fosalone, pyraclostrobin, afweermiddel: tallolie en teflubenzuron MRL update
03/05/2021 13/04/2021 2021/590 maximumresidugehalten voor aclonifen, boscalid, koemelk, etofenprox, ijzerpyrofosfaat, L-cysteïne, lambda-cyhalothrin, maleïnehydrazide, mefentrifluconazool, natrium5-nitroguaiacolaat, natrium-o-nitrofenolaat, natrium-p-nitrofenolaat en triclopyr MRL update